På måndagen undertecknade Polarforskningssekretariatets föreståndare Björn Dahlbäck och Indiens ambassadör i Sverige Banashri Bose Harrison ett samarbetsavtal om forskning i polarområdena och polarhaven.

Polarforskningsavtalet innebär att Sverige och Indien kommer att stärka forskningssamarbetena i polarområdena och polarhaven bland annat genom vetenskapliga workshops och fältarbeten, insamling och analys av forskningsdata och utåtriktad verksamhet.

Avtalet undertecknades i närvaro av Indiens president Shri Pranab Mukherjee och Sveriges statsminister Stefan Löfven, som ett led i statsbesökets fokus att öka utbytet inom handel och vetenskap. Sverige har redan ett brett samarbete med Indien på en rad områden och dessa samarbeten kommer att fördjupas ytterligare och en rad samarbetsavtal kommer att ingås under statsbesöket.

Sedan 2013 har Sverige haft ett samarbete på Indiens forskningsstation Maitri i Antarktis kring forskningsprojektet MARA, Moveable Atmospheric Radar for Antarctica, där forskarna studerar hur luft transporteras och blandas mellan olika höjder i den polara atmosfären.