Indien är det land i världen där flest människor saknar toalett – det visar WaterAids rapport ”Out of Order” som släpps inför Världstoalettdagen den 19 november. Rapporten visar också att bristen på toaletter drabbar kvinnor i högre utsträckning än män.

Inför Världstoalettdagen den 19 november släpper WaterAid rapporten ”Out of Order” som belyser sanitetsituationen i världen. Av rapporten framgår att var tredje människa på jorden, 3,2 miljarder, idag saknar tillgång till toalett. Värst är situationen i Indien där 732 miljoner människor inte har tillgång till någon toalett.

Rapporten visar också att flickor och kvinnor drabbas värst av brist på toaletter, och särskilt utsatta är kvinnor som lever i fattigdom. Anledningarna är att risken att attackeras är stor för kvinnor som måste uträtta sina behov utomhus, att flickor hoppar av skolan när de får mens om det saknas skoltoaletter, och att kvinnor drabbas av infektioner när de föder barn eftersom saniteten i hem och på sjukhus brister.

WaterAids generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen kom nyligen hem från ett besök i Indien där hon träffade kvinnor i staden Lucknows slum som lever utan toalett.

– Situationen för kvinnorna som jag träffade var fruktansvärd. Avföring låg öppet i samhället vilket såklart gjorde att både barnen och kvinnorna ofta blev sjuka. Kvinnorna berättade också att de går upp mitt i natten för att tillsammans uträtta sina behov i skydd av mörkret bakom några järnvägsspår. Annars riskerar de att bli attackerade och trakasserade. Så brist på toaletter påverkar verkligen hela deras liv, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

– Det som behövs är ökade satsningar på toaletter, framförallt i de fattigaste och mest utsatta samhällena. Men det behövs också ett större jämställdhetsperspektiv för att toaletterna ska vara anpassade efter det behov som kvinnor har. Det innebär exempelvis lås och ljus på toaletterna så att de ska kunna känna sig säkra, och faciliteter som är anpassade för att kvinnor ska kunna hantera sin menshygien, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.