Miljoner människor har drabbats av översvämningar i Bangladesh, Indien och Nepal. Plan International arbetar nu för fullt i de värst drabbade områdena för att ge rent vatten, mat och möjligheter att sköta sin hygien. Att agera nu är nödvändigt för att undvika en humanitär kris.

Veckor av häftiga monsunregn har förstört människors hem, försörjningsmöjligheter och infrastruktur. Närmare 250 människor har redan dött till följd av regnen i regionen. Plan International arbetar nu tillsammas med lokala organisationer, FN och regeringar för att möta de akuta behoven från alla dem som drabbats av översvämningar och jordskred. I Bangladesh har fler än 1000 skolor påverkats av regnen.

– Översvämningen varade i en vecka och spolade bort allt, inklusive vårt hus. Vi är fångade här uppe på höglandet utan el eller mat. Jag har inte kunnat gå i skolan på flera veckor och jag vet inte när jag kan börja igen, säger trettonåriga Lipi.

Naturkatastroferna återkommer varje år efter monsunregnen i södra Asien, men i år är situationen ovanligt svår. Återuppbyggnaden går därför långsamt i många områden och försvåras av att vägar och broar förstörts. Monsunperioden är inte över och nya regn riskerar att göra katastrofen värre för de barn som redan lever under knappa förhållanden.

– Tusentals barn riskerar att drabbas ännu hårdare om de fortsätter bo i tält och tillfälliga skydd utan tillgång till vatten, mat, toaletter och möjlighet att tvätta sig. Det är nödvändigt att humanitära organisationer tillsammans med regeringar och lokala partners når de här familjerna så fort som möjligt, säger Senait Gebregziabher, regionchef för Plan International i Asien.

Plan Internationals mångåriga erfarenhet av att arbeta i Asien visar att inte minst flickor är sårbara.

– Barn, särskilt flickor, är mest sårbara vid naturkatastrofer. De behöver särskilt stöd för att vara säkra, men det blir ofta bortprioriterat när läget är akut. Vi har upprättat barnsäkra platser, med särskild hänsyn till flickor och vi arbetar för att öppna upp skolorna igen så att barnen kan komma tillbaka så snart som möjligt, säger Senait Gebregziabher.

Det långsiktiga arbetet är en viktig del för att undvika att katastrofen blir ännu värre med vattenburna sjukdomar och matbrist.

– Med miljoner familjer utan hem och en stor andel förstörda grödor kommer många områden drabbas av matbrist den kommande veckan. Om vi inte agerar nu riskerar det här att bli en humanitär kris väldigt snabbt, säger Senait Gebregziabher.