Utvecklingsfinansiären Swedfund investerar i Husk Power Systems, ett ledande företag inom elektrifiering via mini-elnät i rurala delar av Indien och Tanzania. Investeringen om 20 MUSD görs tillsammans med Shell Technology Ventures LLC och ENGIE Rassembleurs d’Energies.

Tillgång till elektricitet är central i kampen mot fattigdom. Idag saknar uppskattningsvis 1,2 miljarder människor i världen tillförlitlig el och 1,3 miljarder är utan tillgång till transmissionsnätet. För att elektrifiera landsbygden i fattiga länder spelar den privata sektorn en avgörande roll.

-Husk grundades för att elektrifiera de rurala delarna av Bihar i Indien. Tillsammans med våra strategiska partners är jag övertygad om att vi kan uppnå vår vision att bli ett av världens största kraftbolag som erbjuder landsbygdsområden 100 % förnybar elektricitet till ett rimligt pris. På detta sätt kan vi främja en inkluderande och hållbar tillväxt på utvecklingsmarknader, säger Manoj Sinha, VD och medgrundare av Husk Power Systems.

Husk Power Systems (Husk) startade verksamheten i de indiska delstaterna Bihar och Uttar Pradesh 2008, och har sedan ett par år även etablerat sig i Tanzania. Bolaget producerar och distribuerar förnybar elektricitet via mini-elnät av hybridtyp. Den huvudsakliga kraftkällan dagtid utgörs av solceller. Solcellerna kompletteras med en anläggning för biomassa, vars överskottsenergi lagras i batterier som förser kunderna med elektricitet nattetid.

Swedfund har tillsammans med Shell Technology Ventures LLC och ENGIE Rassembleurs d’Energies investerat totalt 20 MUSD i aktiekapital i Husk. Investeringen innebär att bolaget nu står väl rustat för en expansion. Fler än 300 mini-elnät ska byggas i Indien och Tanzania. Dessa representerar 15 MW förnyelsebar energi, vilket motsvarar en minskning av 150 000 ton utsläppt CO2 per år.

-Tillgång till tillförlitlig elektricitet driver utvecklingen och är central för att skapa arbetstillfällen, öka jämställdhet och att minska fattigdomen. Vi är mycket glada över möjligheten att vara en del av Husks expansion, där vårt långsiktiga kapital och omfattande erfarenhet att utveckla hållbara företag kommer att ge multiplikatoreffekter som gynnar hela samhället, säger Gerth Svensson, VD Swedfund.