Genom detta projekt ges barnen i Hatlay möjlighet att börja skolan och kvinnorna i byn får utbildning i entreprenörskap vilket innebär att de kan starta egna verksamheter för att öka familjens inkomster.

I projektet får också invånarna i byn ökade kunskaper i demokrati och avfallshantering samt tillgång till grundläggande hälsovård. Fattigdomssituationen i Indien idag är mycket allvarlig – 300 miljoner människor beräknas leva i fattigdom varav 25 miljoner i delstaten Madya Pradesh. Hand in Hand arbetar långsiktigt för att förbättra situationen för världens fattiga och har fram tills idag skapat nästan 3 miljoner jobb vilket innebär förbättrade livsvillkor för 15 miljoner människor.

– Vi är otroligt tacksamma och stolta att Lions Sverige har engagerat sig i vårt arbete med fattigdomsbekämpning genom att stödja byprojektet i Hatlay. Lions Sveriges engagemang i Hand in Hand är del av ett internationellt samarbete mellan organisationerna, kommenterar Richard Nordström, tf Generalsekreterare Hand in Hand Sweden.

-Sveriges Lions har bidragit ekonomiskt till att organisationen Hand in Hand kan bekämpa fattigdom genom företagande och utbildning i Indien. Det har varit en ovärderlig hjälp för utsatta människor i Indien, för att få ett värdigt liv, säger Mats Granath ordförande för Lions i Sverige.