För 4 år sedan startades Naomi Sisters Home I i staten Tamil Nadu. Det skedde i samarbete med Sisters International, Sverige. Det är ett hem för unga och äldre kvinnor som går igenom svåra livsförhållanden och inte har någonstans att ta vägen. Det har skett fantastiska resultat genom denna verksamhet, där kvinnors liv har blivit förvandlade genom själavård, samtal och utbildningsmöjligheter.

Ryktet har gått om verksamheten och förfrågningar började komma in om att starta ytterligare ett kvinnohem i en annan del av staten Tamil Nadu. Efter ett långt förberedelsearbete invigdes grundstenen i februari 2016 och bygget påbörjades av Naomi Sisters Home II.

Den 12 augusti invigdes det nya hemmet. Det var gäster med från Sverige med representation från Pingstkyrkan Bjurholm, Ljungandalens församling och Sisters International. Även om bygget inte var alldeles helt klart vid invigningsdatumet så har 2 anställda börjat sitt arbete och kvinnor har börjat slussas in på hemmet.

Naomi Sisters Home II är helt finansierat och det har gjorts möjligt av Sisters Internationals medlemmar och gåvogivare varav Ljungandalens församling och Berga Second Hand är de två största gåvogivarna.

Sisters International är ett kvinnonätverk som arbetar aktivt med hjälpinsatser och stödverksamhet för kvinnor, barn och ungdomar med särskilda behov. Idag har Sisters International över 2000 medlemmar och har verksamhet både i Sverige och internationellt.