Det är konsekvensen om Indien går med på att ändra sin immaterialrättspolicy enligt USA:s krav, varnar Läkare Utan Gränser. Idag möts Indiens premiärminister Narendra Modi och USA:s president Barack Obama i New York. För att skydda folkhälsan lägger Indien ribban högre för vilka läkemedel som beviljas patent än i andra länder. Det filtrerar bort patentansökningar för mindre ändringar i existerande läkemedelsprodukter och har stimulerat konkurrensen kring generiska läkemedel. Till exempel priset på grundläggande hivbehandling har gått ned från omkring 80 000 till 800 kronor, vilket är en minskning på 99 procent på tio år.

– För att vi ska kunna utföra vårt humanitära arbete förlitar vi oss på att läkemedel och vacciner produceras till ett lägre pris i Indien. Vi kan inte låta ”de fattigas apotek” stänga för gott, säger Manica Balasegaram, läkare och chef för Läkare Utan Gränsers Accesskampanj.

Den amerikanska regeringen, uppbackad av läkemedelsföretagen, försöker inte bara pressa Indien att luckra upp sina patentstandarder. Man vill även införa ett tillsynssystem för läkemedel som kopplar samman registreringen av mediciner till deras patentstatus. Det finns tecken på att det indiska hälsoministeriet överväger att gå med på förändringarna.

– Den multinationella läkemedelsindustrin ligger på hårt för att få bort konkurrensen från Indien, säger Leena Menghaney, chef för Accesskampanjen i Sydasien.

– Indien måste inte anta USAs inställning om att immaterialrätt, länkat till höga läkemedelspriser, är det enda sättet att få in investeringar. Det är helt enkelt inte sant.

Mer än 80 procent av de läkemedel som Läkare Utan Gränser ger till 200 000 hivpatienter är generiska läkemedel tillverkade i Indien. Även livsnödvändiga läkemedel mot till exempel tuberkulos och malaria kommer från Indien. Samma gäller billigare versioner av läkemedel mot kroniska sjukdomar som anses för dyra till och med i medel- och höginkomstländer.

Även i USA har försäkringsgivare, vårdgivare och patienter nått smärtgränsen för den exploatering som läkemedelsindustrin står för. Till exempel kostar cancermediciner mer än cirka 800 000 kronor per patient, nya mediciner mot hepatit C kostar drygt 8000 kronor per piller och redan existerande mediciner har gått upp från cirka 113 kronor till över 6 000 kronor per piller.

– Vi uppmanar premiärminister Modi att inte acceptera USA:s krav och standarder vad gäller immaterialrätt. Miljontals liv står på spel, säger Leena Menghaney.