Indien har nu runt 70 procent av världens vilda tigrar. Mycket av tigerns framtid beror på vad som händer i Indien och Ryssland, enligt WWF. För hundra år sedan strövade ungefär 100 000 tigrar omkring på den asiatiska kontinenten.

Troféjakt, förlust av livsmiljöer och senare illegal jakt – samt en ökad efterfrågan på tigerdelar i framförallt Kina de senaste decennierna – har lett till en kraftig minskning av tigerstammen.

– För första gången på decennier ser vi en uppåtgående trend för tigrarna. Det är glädjande och ett kvitto på att vi kan rädda arter och livsmiljöer när regeringar, lokalsamhällen och naturvårdare arbetar tillsammans, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Statistiken har tagits fram inför ett asiatiskt tigertoppmöte i Delhi 12-14 april, där de flesta av tigerländerna finns på plats liksom WWF och andra aktörer. Seminariet öppnas av Indiens premiärminister Narendra Modi. De nya rönen bygger på de senaste nationella tigerinventeringarna och uppdaterad information från Internationella naturvårdsunionens rödlista.

– Ökningen beror på att tigrarna blivit fler i Indien, Ryssland, Nepal och Bhutan. Det är ett resultat av skärpt övervakning, bättre skydd och nya inventeringstekniker, säger Ola Jennersten, tigerexpert på Världsnaturfonden WWF.

När krisen var som mest akut 2010 uppskattade forskarna att det fanns cirka 3 200 djur kvar. Världens tigerländer samlades till ett globalt toppmöte i Ryssland och enades om målet att fördubbla antalet tigrar till år 2022.