Barnarbete Indien63 miljoner kronor (7 MEUR) kommer att gå till att ge ytterligare 790 000 barn i Indiens bomullssamhällen en möjlighet till skolgång, lek och utveckling och att bara få vara barn.

Det finns uppskattningsvis 12,6 miljoner barnarbetare i Indien idag. Sedan 2009 har IKEA Foundation och Rädda Barnen genom sina insatser hjälpt 600 000 barn i över 1800 byar och nu utökas insatserna för att nå ytterligare 790 000 barn. Målet är att ge samtliga tillgång till kvalitetsutbildning, utbildade lärare och lokala skyddsprogram för att slippa arbeta på bomullsfälten. Insatserna sker i samarbete med lokala ledare ur panchayat raj (det politiska systemet i Indien), lärare, bönder, familjer och statsanställda i delstaterna Punjab, Haryana och Rajasthan. Rädda Barnen koordinerar arbetet.

Den nya satsningen kommer till stor del att inrikta sig mot den djupt rotade diskrimineringen mot flickor, som i många fall börjar redan innan födseln. I delstaterna Punjab och Haryana, är skillnaden mellan antal pojkar och flickor den största i landet, med 834 respektive 846 flickor per 1000 pojkar (Folkräkning 2011). I delstaten Rajasthan finns även ett stort problem med barn som lämnar sina hem för att arbeta i närliggande bomullsregioner. Med utgångspunkt från tidigare insatser är nu målsättningen att upprätta mellanstatliga migrationsnätverk som hjälper migrerade barnarbetare att flytta tillbaka till sin hemby.

IKEA Foundation och Rädda Barnen genomför arbetet tillsammans med organisationen Breakthrough and Pratham och sedan 2009 har organisationerna arbetat aktivt för att minska barnarbete i fler än 1 800 byar i delstaterna Maharashtra och Gujarat.