I WaterAids nya rapport “The War to end Cholera” (se bifogade filer) avslöjas vilka länder som återkommande drabbas av kolerautbrott och var problemet är som störst. I rapporten framgår att 2,9 miljoner människor uppskattas insjukna i kolera varje år, och av dem dör 95 000.

WaterAids rapport visar också att Indien är det land i världen med flest uppskattade kolerafall (675 000). Indien är också det land i världen där flest människor saknar tillgång till rent vatten och sanitet. Etiopien och Nigeria kommer på andra respektive tredje plats, och är också de länder efter Indien där flest människor saknar rent vatten.

Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid Sverige, kommenterar:

– Under 1800-talet drabbades även Sverige av flera kolerautbrott, men här utrotades i princip sjukdomen genom satsningar på sanitet och förbättrad allmänhygien. Vi vet alltså hur kolera kan bekämpas, och därför är det oacceptabelt att sjukdomen idag dödar så många som 95 000 människor varje år, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

– Kolera drabbar framförallt fattiga människor som lever utan rent vatten och toaletter. Det är fullt möjligt att utrota sjukdomen inom en generation, men det går bara om både länder och internationella organ satsar på att nå de fattigaste och mest marginaliserade människorna med rent vatten och sanitet, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Färdplan för att utrota kolera

Wateraid lanserar rapporten inför att den nya globala planen för att utrota kolera ”Ending Cholera – A Global Roadmap to 2030” tar form. Planen för att utrota kolera är ett initiativ som WaterAid tillsammans med andra organisationer, forskningsinstitut, FN, WHO och nationella stater står bakom inom Global Task Force for Cholera Control (GTFCC), med målet att minska dödsfallen i kolera med 90 procent till 2030. Under ett högnivåmöte den 4 oktober i franska Annecy kommer deltagarna skriva på en deklaration till stöd för planen som lyfter vikten av tillgång till vatten, sanitet och hygien i särskilt utsatta samhällen.

Fakta och statistik

  • Varje år insjuknar 2,9 miljoner människor i kolera
  • Varje år dör 95 000 människor i kolera
  • Kolera existerar fortfarande i mer än 40 länder
  • Idag saknar 844 miljoner människor, en av tio, tillgång till rent vatten
  • Idag saknar 2,3 miljarder människor, en av tre, tillgång till sanitet