Genom att satsa på kvinnliga entreprenörer i Indien förbättrar man livsvillkoren för hela familjer. Projektet som sträcker sig över två år handlar om att bekämpa fattigdom genom företagande och utbildning. Genom att utbilda och träna framförallt kvinnor i entreprenörskap och även ge stöd i uppstartsfasen kan de ta sig själva och sina familjer ur fattigdom för gott.

BDO finansierar ett av Hand in Hands byprojekt som gör det möjligt för en hel by att ta sig ur fattigdom. Att skapa nya jobb på landsbygden i Indien kommer också att ge en bättre start i livet för barnen. De tvingas ofta att jobba för att bidra till familjens försörjning och går därmed miste om sin skolgång. Hand in Hands vision är en värld utan fattigdom och barnarbete. BDO är stolta över att vara en del av det arbetet.

– Vi är mycket entusiastiska över det här projektet och ser fram emot att följa utvecklingen av vårt samarbete. Företagande och entreprenörskap är något vi jobbar med dagligen så det här samarbetet känns därför extra angeläget för oss, säger Carl-Johan Kjellman, VD på BDO Sverige.

BDO delar Hand in Hands tro på att hjälp-till-självhjälp är rätt väg att gå för att bekämpa världsfattigdomen – att människor förändrar sin vardag med egen vilja och drivkraft.

­- I och med det här projektet vill vi bidra till att stärka kvinnors ställning och lägga grunden för demokratiska strukturer på bynivå, säger Carl-Johan Kjellman.